Projecten waarmee we mantelzorgers en hun naasten ondersteunen

Musica in Vita investeert in projecten die directe ondersteuning bieden

Wij investeren in projecten voor mantelzorgers van mensen met dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel en andere geheugenproblemen. Onze projecten zijn erop gericht dat mantelzorgers zich gesteund voelen, zodat ze de zorg langer volhouden. En dat ze samen met hun naaste nog fijne dagen beleven.

Mantelzorg cursus belevingsgericht begeleiden

De cursus ‘Belevingsgericht begeleiden volgens de Böhm methodiek’ is bestemd voor mantelzorgers, partners, vrijwilligers e.a. die te maken hebben met mensen met geheugenproblemen. Een 3-daagse cursus gericht op het begrijpen, accepteren en weten hoe je effectief kunt ondersteunen. Om handvatten te krijgen voor moeilijke situaties.

Kosten € 3.800,-
We gaan van start! De cursus vindt plaats op 27 oktober, 10 en 24 november 2023.

Drie keer een vrijdag van 09:30 tot 12:30 uur.
Opgave noodzakelijk!

De cursus vindt plaats op de Reestlandhoeve, Hoofdweg 21 Balkbrug.
We vragen van de deelnemers een bijdragen van €50,00 (is de bijdrage een probleem, neem dan contact met ons op).

Informatie en opgave kan via:
contact@stichtingmusicainvita.nl of
0523 649 341

Mantelzorg ontmoetingsdagen

Gratis inloopbijeenkomsten voor lotgenoten. Het ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen, zorgt voor herkenning en steun.
Het biedt de mogelijkheid om ingewikkelde situaties te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen of hoe om te gaan met ingewikkelde situaties. Waardoor je het gevoel krijgt dat je er niet alleen voor staat.

Kosten voor de stichting € 350,- per keer
De eerstvolgende ontmoetingsochtend is gepland op 20 oktober
2023.

Klusschuur

Er zijn veel dingen die niet meer lukken maar met de nodige begeleiding en goede faciliteiten zijn er nog steeds mogelijkheden.
Daarom willen we een schuur die het knutselniveau ontstijgt. Een geïsoleerde ruimte waar deelnemers en begeleiders van Zorghoeve de Reestlandhoeve samen mooie dingen kunnen maken die ertoe doen. Waar mensen trots op kunnen zijn. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het gevoel van welzijn en waarde.

Kosten € 100.000
Nog 90% te gaan.

Wij willen mantelzorgers blijvend ondersteunen

Musica in Vita wil mantelzorgers blijvend ondersteunen met verschillende projecten die niet via andere wegen gefinancierd worden. Daar kunnen we je hulp goed bij gebruiken.

Partner worden? Dat kan ook!

Je kunt als bedrijf samenwerken met Musica in Vita door kennis, materiaal en/of handen beschikbaar te stellen. Je kunt bijvoorbeeld expertise delen tijdens een mantelzorg ontmoetingsdag. Denk aan een casemanager, thuiszorgorganisatie, verpleeghuis. Een aannemer of installateur kan bijvoorbeeld arbeidskrachten, vakmensen of materiaal beschikbaar stellen voor de klusschuur, enzovoorts.

Interesse?
We maken graag een afspraak om te bespreken hoe we kunnen samenwerken.
Bel 0523 649 341 of stuur een mail naar: contact@stichtingmusicainvita.nl