We zorgen voor ondersteuning aan mantelzorgers

zodat zorgen voor je naaste langer de moeite waard blijft

Een mantelzorger voor een naaste met dementie, NAH of andere geheugenproblemen is vaak zwaar belast

We zien in de dagbesteding en begeleiding dat mantelzorgers vaak zwaar belast zijn met de zorg voor hun naaste. De meeste mensen met dementie wonen thuis. Meer dan de helft van de mantelzorgers zorgt dag en vaak ook ’s nachts voor hun naaste met dementie.

Grote veranderingen die optreden bij dementie en andere geheugenproblemen zorgen vaak voor complexe problemen. Niet alleen de zorg maar ook al het geregel kost veel tijd en energie.
Met gemiddeld 40 uur per week is de belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie flink hoger dan die van de gemiddelde mantelzorger die 7,4 uur per week zorgt (bron: SCP).

Betere zorgen voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen met dementie en geheugenproblemen.
Tegelijkertijd is de zorg lichamelijk en emotioneel zwaar. Voor vragen en problemen kunnen mantelzorgers lang niet altijd bij iemand terecht. Daardoor hebben ze het gevoel er alleen voor te staan. De behoefte aan ondersteuning en advies is groot. Hoe ga je bijvoorbeeld om met gedragsproblemen van je partner of ouder? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe houd je het leven nog een beetje leuk?

Bij Musica in Vita staan mantelzorgers er niet alleen voor

Musica in Vita zorgt ervoor dat:

Stichting Musica in Vita biedt directe ondersteuning

Stichting Musica in Vita is een initiatief van Wilma Huisman, Daniëlle Kremer en Sander van ’t Zand. Wilma en Daniëlle zien op Zorghoeve de Reestlandhoeve dat er veel aandacht is voor mensen met dementie en andere geheugenproblemen. Ook zien ze dat hun mantelzorgers zwaar belast zijn en dat daar maar weinig aandacht voor is. De zorg wordt gefinancierd uit verschillende potjes. Er is geen samenhang tussen deze financieringsvormen (Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning).Het aanbod van ondersteuning van mantelzorgers is beperkt. Ondanks de dagbesteding en het casemanagement blijven er nog veel uren over waarin de mantelzorger er alleen voor staat.

Met stichting Musica in Vita willen we directe ondersteuning bieden aan de mantelzorgers. Zodat zij beter voorbereid zijn op alle veranderingen die ontstaan bij dementie, NAH en andere geheugenproblemen.
Onze wens is om meerdere projecten op te zetten. In eerste instantie investeren we in 3 projecten.

Wij organiseren activiteiten en ontwikkelen projecten waarmee we mantelzorgers ondersteunen

Onze projecten zijn erop gericht dat mantelzorgers en hun naaste nog fijne dagen beleven samen, zodat mensen met dementie of andere geheugenproblemen langer thuis kunnen blijven wonen.

VOORZITTER
Wilma Huisman
Directeur Zorghoeve de Reestlandhoeve
Medeoprichter en vennoot van de Reestlandhoeve Wijngoed
& Zorghoeve, HBO-V, Klassieke homeopathie.

Contact:

SECRETARIS
Daniëlle Kremer
Zorgcoördinator Zorghoeve de Reestlandhoeve
Afgestudeerd in Böhm methodiek  psychobiografische zorg, Projectgroep jonge mensen met dementie – doorwerken als thuis wonen niet meer lukt i.s.m. de Noorderboog; HBO-SPH en HBO Informatie Dienstverlening en -Management.

Contact:

PENNINGMEESTER
Sander van ‘t Zand
Emeritus predikant
Voorheen predikant
Protestantse Kerk, Secretaris
Zon&Leven Kuiksend, Bestuurslid
Stichting Terminale thuiszorg Steenwijkerland,
Gastdocent Magie van Kindercoaching.

Contact:

Wij houden ons, naast het organiseren van ontmoetings- en cursusdagen voor mantelzorgers, bezig met het vinden van donateurs, fondsenwerving, benaderen van omliggende gemeentes voor subsidies. We informeren donateurs, organiseren benefiet-bijeenkomsten en andere acties om geld in te zamelen en we werven vrijwilligers die ondersteunen bij mantelzorgbijeenkomsten.
Daarnaast beheren we de (financiële) administratie van Stichting Musica in Vita.

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden.